جنجالی عکس مد tag:http://janjaali.mihanblog.com 2020-06-06T17:58:30+01:00 mihanblog.com پوست بدن خود را با استفاده از گیاهان طراوت و تازگی ببخشید 2009-11-22T13:48:24+01:00 2009-11-22T13:48:24+01:00 tag:http://janjaali.mihanblog.com/post/403 دریا پوست بدن خود را با استفاده از گیاهان طراوت و تازگی ببخشید هر دو ساعت یکبار یک فنجان آب گرم باضافه آب لیمو بنوشید. این کار باعث می شود که سموم جمع شده در بدن شسته و پاک شود. آیا می دانستید : لیمو"Lemon" که کلمه "ascorbic" یا اسید آسکوربیک نام ویتامین "C" یعنی اسکوربوت "no scurvy" بیماری ناشی از کمبود ویتامین ث در بدن بوجود نخواهد آمد.   پوست بدن خود را با استفاده از گیاهان طراوت و تازگی ببخشید

 پوست بدن خود را با استفاده از گیاهان طراوت و تازگی ببخشید  | janjaali.mihanblog.com

هر دو ساعت یکبار یک فنجان آب گرم باضافه آب لیمو بنوشید. این کار باعث می شود که سموم جمع شده در بدن شسته و پاک شود. آیا می دانستید : لیمو"Lemon" که کلمه "ascorbic" یا اسید آسکوربیک نام ویتامین "C" یعنی اسکوربوت "no scurvy" بیماری ناشی از کمبود ویتامین ث در بدن بوجود نخواهد آمد.

 

]]>
مدلهای جدید كت و دامن 2009-11-22T13:44:52+01:00 2009-11-22T13:44:52+01:00 tag:http://janjaali.mihanblog.com/post/402 دریا مدلهای جدید كت و دامن

مدلهای جدید كت و دامن

 مدلهای جدید كت و دامن| janjaali.mihanblog.com

]]>
زیباترین مدل های لباس 2010 2009-11-22T13:41:05+01:00 2009-11-22T13:41:05+01:00 tag:http://janjaali.mihanblog.com/post/401 دریا زیباترین مدل های لباس 2010 زیباترین مدل های لباس 2010

 زیباترین مدل های لباس 2010  | janjaali.mihanblog.com

]]>
البوم : مدلهای زیبای مهمانی و نامزدی 2009-11-22T13:38:37+01:00 2009-11-22T13:38:37+01:00 tag:http://janjaali.mihanblog.com/post/400 دریا البوم : مدلهای زیبای مهمانی و نامزدی

البوم : مدلهای زیبای مهمانی و نامزدی

 مدلهای زیبای مهمانی و نامزدی | ShikPoshan.com

]]>
لباس زیبای مجلسی 2010 2009-11-22T13:31:57+01:00 2009-11-22T13:31:57+01:00 tag:http://janjaali.mihanblog.com/post/399 دریا لباس زیبای مجلسی 2010

لباس زیبای مجلسی 2010

 لباس زیبای مجلسی 2010  | janjaali.mihanblog.com

]]>